POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że w przypadku uzyskania dostępu do naszego Serwisu, dostępnego pod adresem
grp-pipes.plasticoncomposites.com, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
Zapewniamy, że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy wszelkich starań, aby szanować Twoje prawa. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Plasticon Germany GmbH z siedzibą w Dinslaken, Niemcy, adres: Dieselstraße 10, D-46539 Dinslaken.

Jak możesz skontaktować się z administratorem danych?
Kontakt z Administratorem danych możliwy jest poprzez:
a. pocztą, wysyłając list na adres Administratora danych: Dieselstrasse 10, D-46539 Dinslaken, Niemcy
b. mailowo wysyłając wiadomość na adres: contact@plasticoncomposites.com,
c. telefonicznie pod numerem: +48 56 658 61 28

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1) Odwiedzenie naszej strony internetowej

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na naszej stronie internetowej oraz z przechowywaniem danych osobowych dotyczących wejścia i korzystania ze strony internetowej (logi). Dlatego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres IP, dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o Twoim systemie operacyjnym i Twoim dostawcy usług internetowych, a także dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Nasz prawnie uzasadniony interes wiąże się z koniecznością kontrolowania ruchu na naszej stronie, zapobiegania błędom technicznym i usterkom, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, zbierania danych statystycznych lub zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

Kiedy wchodzisz na naszą stronę po raz pierwszy, poinformujemy Cię o używaniu przez nas plików cookies i poprosimy o wyraźną zgodę na przechowywanie tych plików.

2) Kontakt przez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie i wyślesz nam wiadomość za jego pośrednictwem lub skontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych przedstawionych na naszej stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności dane wskazane w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub podane podczas rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i skontaktowania się z Tobą. Konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie oraz kontaktu z Tobą jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3) Zapisz się na naszą listę mailingową

Jeżeli zapisujesz się na naszą listę mailingową, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Twoja konkretna zgoda. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, np. lub bardziej szczegółowe cele.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych usług, korzystamy ze wsparcia niektórych firm zewnętrznych. W związku z tym dane osobowe, które przetwarzamy, mogą zostać przekazane dostawcy usług hostingu stron internetowych:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Köln
Niemcy
Tel .: 0049 2203 99341040
E-Mail: info@hosteurope.de
Strona internetowa: www.hosteurope.de

W przypadku konieczności podjęcia współpracy biznesowej między nami a Tobą, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane innym firmom z grupy Plasticon, które są wymienione na naszej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności potencjalnego przetwarzania danych osobowych w ramach naszego wspólnego systemu CRM, z którego korzystają wszystkie nasze spółki z Grupy Plasticon.
W ramach naszej witryny używamy również Google Analytics do monitorowania i analizy ruchu. Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe użytkowników do Google Ireland Ltd. i Google LLC – firmy z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Dlatego możemy zapisywać pliki cookie Google Analytics na Twoim urządzeniu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików cookie przedstawionymi powyżej. Podstawą prawną przekazywania danych do USA są Standardowe Klauzule Umowne – specjalna wersja umowy, zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Czas przetwarzania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo ich potrzebujemy, a następnie usuwamy je. Dlatego możemy poinformować, że:
1) jeśli jesteś osobą, która weszła na nasz serwis, to przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak korzystasz z serwisu i do roku od ostatniej wizyty na nim,
2) jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie lub skontaktowałeś się z nami telefonicznie lub mailowo – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt między nami a Tobą. Po 3 miesiącach od zakończenia wymiany wiadomości usuwamy dane osobowe, które uzyskaliśmy w ten sposób,
3) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. Poprzez zapisanie się do newslettera), to przetwarzamy te dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zakończenia działań, w stosunku do których taka zgoda została zebrana.

Jakie mam prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
1) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądać sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądać usunięcia swoich danych osobowych,
4) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) żądania przeniesienia swoich danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja wyraźna zgoda lub umowa,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych,
7) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody,
8) wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania. Prezentowanie reklam za pośrednictwem platform mediów społecznościowych opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie jest powiązane z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Pliki cookies

W związku z tym, że odwiedzasz nasz serwis, używamy plików cookies, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez osoby trzecie, z którymi współpracujemy. W związku ze stosowaniem przez nas plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres IP, historia korzystania z serwisu, czy informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. W naszym serwisie stosujemy również inne technologie podobne do plików cookies, które optymalizują jego działanie, a dane osobowe mogą być również w związku z nimi przetwarzane. Jeśli w niniejszej polityce mówimy o plikach cookie, mamy na myśli również technologie podobne do plików cookie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników, podejmowania działań marketingowych, zapobiegania błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu lub zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa.

Możemy używać dwóch rodzajów plików cookie:

Cookies sesyjne: pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej). Sesyjne pliki cookies umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Zablokowanie ich może skutkować napotkaniem błędów lub uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu.

Stałe pliki cookies: są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Służą do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Staramy się korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania i Twoich danych. Dotyczy to również plików cookies wykorzystywanych przez te podmioty.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies na swoim urządzeniu. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies można znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub niektórych grup plików cookie (np. pochodzących od stron trzecich). Jeżeli tylko częściowo wyłączysz obsługę plików cookies, pliki cookies wykorzystywane w ramach naszego serwisu mogą zostać zapisane na Twoim urządzeniu, umożliwiając poprawne działanie serwisu. W takim przypadku jednak pliki cookies podmiotów, z którymi współpracujemy, nie zostaną zapisane.

Pamiętaj, że jeśli zablokujesz przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, korzystanie z określonych przez nas usług może być ograniczone, a w niektórych przypadkach może być niemożliwe.

You can reach our GRP experts on weekdays from 8:00 am to 4:30 pm.

    Nasz zespół Plasticon Composites skontaktuje się z Tobą tak szybko,
    jak to możliwe.
    Przeczytałem i akceptuję politykę prywatności Plasticon Germany GmbH.